O projektu

Cilj projekta je da ojača nacionalne kapacitete za primenu metodologija i alata za poboljšanje transparentnosti na osnovu Člana 13. Sporazuma o klimi iz Pariza. Takođe, projekat doprinosi uspostavljanju MRV sistema u Srbiji, kako bi se obezbedili precizniji i sveobuhvatniji podaci, neophodni za ublažavanje i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Uspostavljanjem MRV sistema, Srbija će moći da analizira i donese odgovarajuće politike i mere u oblasti klimatskih promena, kako bi ispunila zacrtane ciljeve u okviru NDCs, kao i da revidira NDCs ciljeve.

Očekivani rezultati

Poboljšana institucionalna platforma za transparentnost, kao forum na kome će se razmatrati pitanja klimatskih promena

Uspostavljen sistem za procenu i praćenje sprovođenja NDCs (mera ublažavanja i mera prilagođavanja) uz konstantno unapređenje sistema

 Program obuka o praćenju sprovođenja i izveštavanju o NDCs za sve relevantne institucije

Poboljšanje Inventara gasova sa efektom staklene bašte, prelaskom na više metodologije izračunavanja emisija 

Aktivnosti u oblasti klimatskih promena integrisane u druge sektorske politike (poljopivreda, upravljanje vodnim resursima, šumarstvo, zaštita biodiverziteta, energetika, saobraćaj, upravljanje otpadom, industrija, itd.)

Ojačani kapaciteti za sprovođenje aktivnosti u oblasti klimatskih promena

Trajanje projekta Mart 2019 – Mart 2022

Više informacija o projektu: http://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/projects/establishing-transparency-framework-for-the-republic-of-serbia.html

Vest o održanoj uvodnoj radionici projekta.