OSNOVNE INFORMACIJE:

Jedna od novih obaveza država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, proistekla iz procesa pregovora je izrada i dostavljanje Dvogodisnjih ažuriranih izveštaja (Biennial update report – BuR). Dvogodišnje izveštavanje predstavlja proces i sledeći Dvogodišnji izveštaj dostavlja se na dve godine, a nakon dostavljene nacionalne komunikacije.

Uspostavljenje sistema dvogodišnjeg izveštavanja prema UNFCCC će značajno doprineti jačanju tehničkih i institucionalnih nacionalnih kapaciteta u oblasti klimatskih promena.

CILJ

Cilj projekta je da se pripremi Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

PROFIL PROJEKTA

 • Trajanje projekta: 2014 – 2015.
 • Finansiranje projekta: Ukupan budžet je US$ 401.827; Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) je obezbedio US$ 352,000, dok je ostatak obezbeđen u vidu nenovčanih doprinosa od strane partnera na projektu.
 • Projekat se sprovodi u saradnji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Agencije za zaštitu životne sredine i UNDP.

Aktivnosti

 • Priprema inventara gasova sa efektom staklene bašte za period 2010-2013
 • Procena mera mitigacije i akcioni plan mitigacije do 2020.
 • Podrška uspostavljnju nacionalnog sistema monitoringa, izveštavanja i verifikacije
 • Analiza finansijskih, tehničkih i institucionalnih potreba za uspešnu implementaciju Konvencije

Rezultati

 • Pripremljen inventar gasova sa efektom staklene baste za period 2010-2013
 • Pripremljen akcioni plan mitigacije do 2020. godine
 • Unapređen nacionalni sistem monitoringa, izveštavanja i verifikacije
 • Analiza finansijskih, tehničkih i institucionalnih potreba za uspešnu implementaciju Konvencije

Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj nalazi se na linku.

Drugi GEF projekti u oblasti klimatskih promena:

 • Priprema Drugog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Jačanje nacionalnih kapaciteta u cilju sistematskog pristupa implementaciji Konvencije i borbi protiv klimatskih promena, kao i uspostavljanje dvogodišnjeg sistema izveštavanja

 

Projekti u R Srbiji u kojima učestvuje UNDP

 • Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

Doprinos razvijanju programa/akcionog plana mitigacije do 2030. godine

 • Podrška održivom saobraćaju u Beogradu

Jačanje nacionalnih kapaciteta, kao i podizanja svesti javnosti o problemu klimatskih promena

 • Uspostavljanje baze podataka o gubicima izazvanim katastrofama u Republici Srbiji

Jačanje nacionalnih kapaciteta, kao i podizanja svesti javnosti o problemu klimatskih promena
Veza sa drugim akterima u oblasti klimatskih promena

 • Uključivanje problema klimatskih promena u sektorske i nacionalne strategije razvoja zemlje
 • Podrška zajedničkom strateškom pristupu problemu klimatskih promena u Srbiji u skaldu sa UNFCCC i relevantim EU regulativama