NAP GCF Webinar: "NAP konsultacije – jačanje kapaciteta za planiranje nacionalnih mera prilagođavanja na... Uspostavljanje okvira transparentosti prema Sporazumu iz Pariza Uspostavljanje okvira transparentosti prema Sporazumu iz Pariza će ubrzati implementaciju NDC i osigurati standardizovane... Proces revizije NDC je u toku Pripremljene su radne verzije komponenti NDC dokumenta za ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje na... Pokrenuta kampanja “Ne pali strnjiku!” Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo unutrašnjih poslova su... Predstavljanje prvog predloga revizije Nacionalno utvrđenih doprinosa Republike Srbije prema Sporazumu iz Pariza Republika Srbija trenutno radi na reviziji svojih Nacionalno utvrđenih doprinosa (NDCs). Klimatski obrazovni paket Deca i mladi u Srbiji uskoro će dobiti domaću verziju inovativnog, interaktivnog udžbenika o... NAP GCF webinar Webinar: "Nacionalni adaptacioni plan (NAP) sistematičan i rizicima oblikovan odgovor na klimatske promene" Webinar je održan u petak, 03. jula 2020. godine,
od 10:00 – 12:30 časova,...