Prva obuka za korišćenje MRV informacionog sistema Modul 1: Inventar gasova sa efektom staklene bašte U organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, održana je... Predstavljanje predloga sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) U organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, 21. aprila... Usvojen Zakon o klimatskim promenama Skupština Srbije usvojila je Zakon o klimatskim promenama. https://balkangreenenergynews.com/rs/ Od 60 do 100 hiljada evra za klimatske i projekte zaštite biodiverziteta Nemačko Savezno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode i nuklearnu bezbednost (BMU) objavilo je...                NAP GCF Webinar: "NAP konsultacije – jačanje kapaciteta za planiranje nacionalnih mera prilagođavanja na... Uspostavljanje okvira transparentosti prema Sporazumu iz Pariza Uspostavljanje okvira transparentosti prema Sporazumu iz Pariza će ubrzati implementaciju NDC i osigurati standardizovane... Proces revizije NDC je u toku Pripremljene su radne verzije komponenti NDC dokumenta za ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje na...