Ujedinjene nacije imaju bitnu ulogu u rešavanju pitanja klimatskih promena. Saradnja između Vlade Srbije i UN ima za cilj jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta u Srbiji za bavljenje pitanjima klimatskih promena.

UN na globalnom nivou predvode aktivnosti u oblasti klimatskih promena. Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime (UNFCCC) je usvojena 1992. godine, na Samitu o održivom razvoju, kao prvi korak na putu rešavanja ovog problema. Pet godina kasnije u okviru Kjoto protokola dogovorene su ciljne vrednosti za smanjenje emisija za industrijalizovane zemlje, što je već pomoglo da se u određenom broju zemalja stabilizuju ili u nekim slučajevima smanje emisije.

Srbija je 2001. godine ratifikovala Okvirnu konvenciju UN o promeni klime i od tada je uložila značajne napore u uspostavljanje pravnog, institucionalnog i političkog okvira usmerenog na ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz Konvencije i Protokola.

Ozbiljne poplave koje su pogodile Srbiju u maju 2014. godine pokazale su potrebu za ambicioznijim odgovorima na klimatske promene u Srbiji. Uz tekući oporavak od poplava, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pruža podršku Srbiji u ispunjavanju zahteva po Konvenciji kroz pružanje pomoći u izveštavanju o sprovođenju Konvencije. Nakon Prvog izveštaja R. Srbije prema UNFCCC koji je objavljen 2010., uslediće Drugi nacionalni izveštaj 2015., uporedo sa Prvim dvogodišnjim ažuriranim izveštajem.

 

 

 UNFCCC Newsroom