Projekat „Strategija klimatskih promena sa Akcionim planom“ finansira Evropska unija iz predpristupnih fondova (IPA). Cilj projekta je izrada nacionalne međusektorske Strategije borbe protiv klimatskih promena sa Akcionim planom od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Strategijom će biti uspostavljen nacionalni strateški i politički okvir borbe protiv klimatskih promena u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije i njenim ciljevima smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte – GHG (Sporazum iz Pariza i pristupanje EU)

Sporazum iz Pariza Okvirne konvencije UN o promeni klime (UNFCCC) usvojen je 2015. godine i definiše globalni cilj ograničenje rasta srednje globalne temperature značajno ispod 2°C. Sporazum je ratifikovan i stupio je na snagu 4. novembra 2016. Evropska unija (EU) je prethodno usvojila Klimatski i energetski okvir do 2030. godine čiji je cilj smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) na nivou EU od 40% do 2030. godine u odnosu na 1990. godinu.

Pre usvajanja Sporazuma iz Pariza, Srbija je dostavila svoj cilj smanjenja emisija GHG od 9,8% do 2030. godine u odnosu na 1990. godinu, a Srbija je donela i Zakon o potvrđivanju Sporazuma maja 2017. godine. U skladu sa tim, Srbija treba da usvoji politike i mere smanjenja emisija GHG koje će doprineti sprovođenju postojećeg cilja smanjenja emisija GHG kao i budućem povećanju istog.

U okviru Strategije biće identifikovane prioritetne mere smanjenja emisija GHG (mitigacija) i nadležne institucije za sprovođenje određenih opcija, kao i vremenski okvir sprovođenja i ukupni potrebni finansijski resursi. Izradom transparentnih scenarija biće identifikovani i procenjeni potencijali za isplativo i dugoročno smanjenje emisija GHG u relevantnim privrednim sektorima u Srbiji i to do 2020, 2025, 2030. i 2050. godine. Scenarija će uzeti u obzir putanje smanjenja emisija do 2070. godine u cilju dugoročnog ograničavanja rasta globalne temperature. Strategija će obezbediti i okvir za politiku prilagođavanja (adaptaciju) na izmenjene klimatske uslove, za prioritetne sektore poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Strategija će biti izrađena uz aktivno učešće zainteresovanih strana, uključujući državne institucije, industrijski sektor, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva. Pored toga što će doprineti da Srbija ispuni svoje ciljeve u oblasti klimatskih promena, strategija će doprineti i unapređenju srpske ekonomije, pružanjem jasnih smernica budućim investitorima (u oblasti infrastrukture i razvoja) i stvaranjem uslova za povećanje konkurentnosti privrede.

Očekivani rezultati projekta su:

Rezultat 1: Procena postojećeg okvira politika u oblasti klimatskih promena Srbije.

 • Analiza relevantnih politika smanjenja emisija GHG (mitigacija) i prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove (adaptacija).
 • Preporuke za unapređenje politika.
 • Identifikacija relevantnih institucija odgovornih za sprovođenje politika; i procena okvira međuinstitucionalne saradnje.
 • Preporuke za moguće unapređenje okvira međuinstitucionalne saradnje.
 • Priprema Izveštaja o proceni postojećeg okvira politika u oblasti klimatskih promena Srbije.

Rezultat 2: Izrada osnovnih scenarija emisija gasova sa efektom staklene bašte za 2020, 2030. i 2050. godinu.

 • Identifikacija ključnih sektora i gasova sa efektom staklene bašte koji će biti korišćeni za izradu osnovnih scenarija.
 • Identifikacija relevantnih izvora podataka i zahteva za podatke za predložene modele.
 • Identifikacija glavnih parametara (pokretača) za osnovna scenarija i pretvaranje istih u ulazne podatke za model.
 • Identifikacija glavnih nesigurnosti u parametrima (pokretačima) za osnovna scenarija i pretvaranje istih u ulazne podatke za model.
 • Priprema Izveštaja o osnovnim scenarijima emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Rezultat 3: Izrada scenarija smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte (mitigacija) za 2020, 2030. i 2050. godinu.

 • Priprema i analiza scenarija smanjenja emisija GHG.
 • Priprema izveštaja o scenarijima smanjenja emisija GHG.

Rezultat 4: Procena uticaja scenarija smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte na ekonomiju, društvo i životnu sredinu za 2020, 2030. i 2050. godinu.

 • Identifikacija direktnih i indirektnih uticaja na ekonomiju, društvo i životnu sredinu.
 • Priprema Izveštaja o proceni uticaja scenarija smanjenja emisija GHG.

Rezultat 5: Procena opcija prilagođavanja (adaptacije) na klimatske promene za 2030 i 2050. godinu.

 • Identifikacija najvažnijih mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za prioritetne sektore.
 • Procena usklađenosti predloženih mera adaptacije sa politikama.
 • Priprema Izveštaja o proceni opcija prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.

Rezultat 6: Priprema Finalnog Nacrta Strategije borbe protiv klimatskih promena sa Akcionim planom.

 • Priprema izveštaja na osnovu prioritetnih opcija smanjenja emisija GHG (mitigaciju) i opcija prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove (adaptaciju).
 • Priprema nacrta Strategije borbe protiv klimatskih promena i Akcionog plana.
 • Organizovanje konsultacija sa zainteresovanim stranama.
 • Priprema finalnog nacrta Strategije borbe protiv klimatskih promena i Akcionog plana.

Za više informacija posetite zvanični sajt Strategije klimatskih promena sa Akcionim planom.