PROFIL

Donator: Zeleni klimatski fond

Budžet: $1,935,484

Glavni partner na projektu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Trajanje: 2019-2022

 

CILJ

Jačanje kapaciteta Vlade Republike Srbije za procenjivanje klimatskih rizika i ranjivosti, kroz:

 1. unapređenje srednjeročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Nacionalnim Planom Prilagođavanja (NAP),
 2. podržavanje poboljšanja Nacionalno određenog doprinosa (NDC),
 3. omogućavanje Vladi Republike Srbije da izgradi i ojača kapacitete za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove (CCA – “Climate Change Adaptation).

 

FOKUS

Definisana nacionalna nadležnost i upravljački mehanizam za dugoročno CCA
 • Jačanje pravnog i institucionalnog okvira i nadležnosti Nacionalnog saveta za klimatske promene (NCCC) za prilagođavanje klimatskim promenama (CCA).
 • Poboljšanje razumevanja klimatskih ranjivosti i planiranje CCA politika i mera;
 • Jačanje opravdanosti CCA mera i donošenja odluka;
 • Unapređenje baze znanja i inventara mera u oblasti klimatskih promena, posebno CCA;
 • Uspostavljanje nacionalnih i subnacionalnih CCA politika i prevazilaženje nedostataka u institucionalnim kapacitetima;
Izrađena strategija implementacije NAP-a
 • Razvoj strategije implementacije NAP-a koja ima za cilj da ojača temelje za dugoročni proces planiranja CCA;
 • Podrška dugoročnom razvoju CCA kapaciteta radi osiguranja održivosti CCA nadležnosti, politika i mera;
 • Razvoj Nacionalnog plana prilagođavanja klimatskim promenama i integracija CCA u nacionalne i subnacionalne procese planiranja;
 • Integracja CCA u strategije komunikacije (COS) kako bi se informisali donosioci odluka i svi akteri, uključujući širu javnost i privatni sektor, o važnosti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i podstakli na delovanje.

 

KONTEKST

Srbija je postala potpisnica Pariskog sporazuma u avgustu 2017 godine. Prethodno, Srbija je 15. juna 2015. UNFCCC-u predala svoj Nameravani nacionalno određeni doprinos (INDC). Ratifikovanjem Sporazuma o klimi iz Pariza u julu 2017. Godine, srpski INDC je postao NDC. CCA je takođe sastavni deo NDC-a i biće posebno uzeto u obzir prilikom razmatranja povećanja ukupne klimatske ambicije države.

OČEKIVANI REZULTATI
 • Uspostavljanje procesa integrisanja CCA prvenstveno u oblastima poljoprivrede i voda, energije, transporta, infrastrukture.
 • Jačanje nacionalne nadležnosti, strateškog okvira i mehanizma upravljanja u oblasti CCA, koji se fokusiraju na procene i otklanjanje nedostataka.
 •  Razvoj NAP-a sa planom implementacije, praćenja i procene napretka.
DOSADAŠNJI REZULTATI
 •  Od januara 2020. godine uspostavljen projektni tim i Radna grupa projekta koju čine predstavnici relevantnih nacionalnih i pokrajinskih institucija, lokalne samouprave, privrede, akademskog sektora i organizacija civilnog društva.
 •  25 predstavnika zainteresovanih strana iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva finansija, Ministarstva rudarstva i energetike kao i predstavnici relevantnih javnih preduzeća učestvovali su na radionici o projektnim ciljevima i aktivnostima planiranim za 2020. godinu.
 • Uvodni sastanak organizovan u martu 2020. godine na kojem je zvanično predstavljen projekat široj grupi zainteresovanih strana – više od 50 učesnika iz relevantnih resornih ministarstava i drugih nacionalnih institucija; Realizovan i prvi sastanak Radne grupe projekta;
  Više o događaju: https://www.klimatskepromene.rs/dogadjaji/odrzan-uvodni-sastanak-projekta-unapredjenje-srednjerocnog-i-dugorocnog-planiranja-adaptacije-u-srbiji-i-prvi-sastanak-radne-grupe/
O projektu

PROFIL

Donator: Zeleni klimatski fond

Budžet: $1,935,484

Glavni partner na projektu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Trajanje: 2019-2022

 

CILJ

Jačanje kapaciteta Vlade Republike Srbije za procenjivanje klimatskih rizika i ranjivosti, kroz:

 1. unapređenje srednjeročnog i dugoročnog planiranja mera prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove sa Nacionalnim Planom Prilagođavanja (NAP),
 2. podržavanje poboljšanja Nacionalno određenog doprinosa (NDC),
 3. omogućavanje Vladi Republike Srbije da izgradi i ojača kapacitete za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove (CCA – “Climate Change Adaptation).

 

FOKUS

Definisana nacionalna nadležnost i upravljački mehanizam za dugoročno CCA
 • Jačanje pravnog i institucionalnog okvira i nadležnosti Nacionalnog saveta za klimatske promene (NCCC) za prilagođavanje klimatskim promenama (CCA).
 • Poboljšanje razumevanja klimatskih ranjivosti i planiranje CCA politika i mera;
 • Jačanje opravdanosti CCA mera i donošenja odluka;
 • Unapređenje baze znanja i inventara mera u oblasti klimatskih promena, posebno CCA;
 • Uspostavljanje nacionalnih i subnacionalnih CCA politika i prevazilaženje nedostataka u institucionalnim kapacitetima;
Izrađena strategija implementacije NAP-a
 • Razvoj strategije implementacije NAP-a koja ima za cilj da ojača temelje za dugoročni proces planiranja CCA;
 • Podrška dugoročnom razvoju CCA kapaciteta radi osiguranja održivosti CCA nadležnosti, politika i mera;
 • Razvoj Nacionalnog plana prilagođavanja klimatskim promenama i integracija CCA u nacionalne i subnacionalne procese planiranja;
 • Integracja CCA u strategije komunikacije (COS) kako bi se informisali donosioci odluka i svi akteri, uključujući širu javnost i privatni sektor, o važnosti prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i podstakli na delovanje.

 

KONTEKST

Srbija je postala potpisnica Pariskog sporazuma u avgustu 2017 godine. Prethodno, Srbija je 15. juna 2015. UNFCCC-u predala svoj Nameravani nacionalno određeni doprinos (INDC). Ratifikovanjem Sporazuma o klimi iz Pariza u julu 2017. Godine, srpski INDC je postao NDC. CCA je takođe sastavni deo NDC-a i biće posebno uzeto u obzir prilikom razmatranja povećanja ukupne klimatske ambicije države.

OČEKIVANI REZULTATI
 • Uspostavljanje procesa integrisanja CCA prvenstveno u oblastima poljoprivrede i voda, energije, transporta, infrastrukture.
 • Jačanje nacionalne nadležnosti, strateškog okvira i mehanizma upravljanja u oblasti CCA, koji se fokusiraju na procene i otklanjanje nedostataka.
 •  Razvoj NAP-a sa planom implementacije, praćenja i procene napretka.
DOSADAŠNJI REZULTATI
 •  Od januara 2020. godine uspostavljen projektni tim i Radna grupa projekta koju čine predstavnici relevantnih nacionalnih i pokrajinskih institucija, lokalne samouprave, privrede, akademskog sektora i organizacija civilnog društva.
 •  25 predstavnika zainteresovanih strana iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva finansija, Ministarstva rudarstva i energetike kao i predstavnici relevantnih javnih preduzeća učestvovali su na radionici o projektnim ciljevima i aktivnostima planiranim za 2020. godinu.
 • Uvodni sastanak organizovan u martu 2020. godine na kojem je zvanično predstavljen projekat široj grupi zainteresovanih strana – više od 50 učesnika iz relevantnih resornih ministarstava i drugih nacionalnih institucija; Realizovan i prvi sastanak Radne grupe projekta;
  Više o događaju: https://www.klimatskepromene.rs/dogadjaji/odrzan-uvodni-sastanak-projekta-unapredjenje-srednjerocnog-i-dugorocnog-planiranja-adaptacije-u-srbiji-i-prvi-sastanak-radne-grupe/
Vesti