Odsek za klimatske promene je pripremio dokumantaciju za projekat, koji će biti finansiran kroz IPA 2013: “Uspostavljanje mehanizma za implementaciju MMR“ (“Establishment of a mechanism for implementation of MMR”), a u skladu sa Uredbom 525/2013ES o monitoring mehanizmu.

Početak projekta predviđen je po potpisivanju finansijskog sporazuma između Vlade R. Srbije i Evropske komisije, a očekuje se da će započeti u prvom kvartalu 2015. godine. Suština projekta je uspostavljanje sistema potrebnog za prikupljanje podataka i informacija od značaja za borbu protiv klimatskih promena (i mitigaciju i adaptaciju).

U skladu sa procedurama, izabran je Tvining partner koga čine nadležne institucije iz Francuske.