Пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене (аклиматизација локалног развоја)“

2017 – 2021

Пројекат спроводи Министарство пољопривреде и заштите животне средине, уз подршку Програма УН за развој (УНДП), а финансира се средствима Глобалног фонда за животну средину, Министарства и УНДП-а.

Партнери на пројекту су: Делегација ЕУ у Р Србији, Влада Краљевине Шведске, Влада Швајцарске, као и други национални партнери (Фонд за иновациону делатност, Стална конференција градова и општина итд.).

Пројекат Локални развој отпоран на климатске промене подржаће изналажење иновативних решења за борбу против климатских промена, посебно на нивоу локалних самоуправа у Републици Србији. Циљ је да се кроз јавне позиве у виду изазова, идентификују и подрже различита софтверска, техничко-технолошка решења и пословне идеје  које локалне самоуправе могу да примене у циљу обезбеђивања јавних услуга које су “отпорне на климатске промене”, попут: обезбеђивања енергије из обновљивих извора, развоја “паметних електро мрежа”, унапређења рециклаже и претварања отпада у енергију, ефикасног јавног осветљења, оптимизирања јавног саобраћаја и повећања коришћења немоторизованих видова превоза, увођење аутоматизованих система за осветљење, грејање и расхлађивање, енергетску ефикасност јавних зграда и домаћинстава и сл.  Изазов свакако представља проналажење начина да се примени универзално, приступачно и одрживо решење за проблеме на локалном нивоу, посебно у случају када локалне самоуправе нису у могућности да то самостално постигну. Пројекат ће допринети и у остваривању националних циљева које је Република Србија преузела како кроз потписивање и ратификацију Париског споразума, тако и кроз процес приступања Европској унији.

Јавни позиви у виду изазова биће отворени за све оне који могу да понуде адекватна решења, саме локалне самоуправе, пословни сектор, научно-истраживачке установе, организације цивилног друштва и сл. Оно што је веома важно јесте чињеница да решења која ће пројекат подржавати, буду примењива на нивоу локалних самоуправа и да одговарају на потребе и приоритете самих локалних самоуправа, у оним секторима који су од значаја за борбу против климатских промена (енергетика, саобраћај, управљање отпадом, пољопривреда и сл.). Реализација пројекат ће се одвијати кроз неколико фаза, од идентификације самих идејних решења, преко пројектних концепта, до идентификације и подршке зрелим пројектима који ће бити примењиви на нивоу локалних самоуправа. Пројектат ће, кроз тзв. „инкубаторе“ пружати перманентну техничку и саветодавну подршку свим заинтересованим странама у свим фазама имплементације, од формулисања идеја до њихове трансформације у пројектне концепте и на крају до зрелих пројеката.

Истовремено пројекат треба да пружи подршку локалним самоуправама да смање емисије гасова са ефектом стаклене баште али и да планирају локални развој тако да се прилагоде и постану отпорније на промене климе. На тај начин унапредиће се свакодневни живот грађана а привредни развој општина ће се поставити на пут одрживости.

inovacije.klimatskepromene.rs