Odsek za klimatske promene je 2012. godine izradio kompletnu dokumentaciju za projekat koji je trebao biti finansiran iz nealociranih sredstava iz IPA 2012 i to projekat: „Izrada Strategije borbe protiv klimatskih promena sa akcionim planom”.

Cilj projekta je identifikacija mogućnosti, vremenskog okvira i konkretnih aktivnosti na ograničenju/smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na nacionalnom nivou.

Na zahtev Delegacije EU, dogovoreno je da se projekat prebaci u budžetska sredstva za 2014. godinu. Definisano je i da će početak projekta biti u septembru 2015. godine.

Projekat će trajati dve godine.