Strategija komunikacije za oblast klimatskih promena

 

Strategija komunikacije za oblast klimatskih promena daje smernice i preporuke kako da se iskomuniciraju dve glavne komponente u borbi protiv klimatskih promena: mitigacija, koja se bavi uzrocima globalnog zagrevanja i koja za cilj ima smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i adaptacija, komponenta koja se bavi uticajem klimatskih promena na društvo, ekonomiju i životnu sredinu i promoviše aktivnosti koje smanjuju ranjivost zajednica pre svega na ekstremne vremenske uslove.

Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

 

Republika Srbije je u oktobru 2017. godine dostavila Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

Prvi Dvogodišnji ažurirani izveštaj R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

 

Republika Srbija je u februaru 2016. godine dostavila prvi Dvogodišnji ažurirani izveštaj R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

 

 

 

 

 

 

 

Vodič kroz održivu urbanu mobilnost

U okviru projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“,koji zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Grad Beograd, pripremljen je “ Vodič kroz održivu urbanu mobilnost”.

Svrha ovog vodiča jeste da obezbedi smernice za razvoj i integraciju planova i mera za održivu urbanu mobilnost. Ciljna grupa ovog Vodiča su kreatori politike, opštinske vlasti, akteri i stručnjaci koji će raditi na pitanjima održive urbane mobilnosti. Sadržaj predstavljen u ovom vodiču je u skladu sa strateškom politikom EU i smernicama o održivoj urbanoj mobilnosti i transportu, koje su usmerene na izradu i sprovođenje isplativih rešenja za postizanje ciljeva i principa održive urbane mobilnosti.

Održivi saobraćaj i emisije gasova sa efektom staklene bašte u Beogradu

U okviru projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“,koji zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Grad Beograd, pripremljen je izveštaj: „Održivi saobraćaj i emisije gasova sa efektom staklene bašte“ u cilju kvantifikacije sprovedenih mera održivog saobraćaja u Beogradu na smanjenje GHG emisija iz drumskog saobraćaja.

Zagrevanje useva-kako odgovoriti?

Publikacija „Zagrevanje useva – kako odgovoriti: uticaji promene klime na srpsku poljoprivredu“ objavljena je u saradnji UNDPa i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu.

U predgovoru izveštaja Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr. Snežana Bogosavljević Bošković istakla je: „ Materijal u ovom dokumentu potiče iz ekspertskog izveštaja pod nazivom “Procena osetljivosti i mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u sektoru poljoprivrede u Republici Srbiji”. Poruka tog izveštaja, kao i ove publikacije namenjene svim zaposlenim u sektoru, ali i najširoj javnosti, je sasvim jasna: moramo nastaviti da radimo na međunarodnom planu da bismo postigli efektivan dogovor o smanjenju emisija, a u isto vreme sprovesti niz mera prilagođavanja na nove klimatske uslove. Ove mere podrazumevaju ne samo edukaciju i obuku zaposlenih u poljoprivredi i stimulaciju učesnika da sprovedu mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i ublažavanja štete, već i tehnološke inicijative unapređenja sistema za navodnjavanje, mere zaštite od erozije i unapređenje efikasnosti korišćenja zemljišta.”

Izveštaj je namenjen savetodavnim službama, zaposlenima u sektoru poljoprivrede, poljoprivrednim proizvođačima, ali i najširoj zainteresovanoj javnosti.

Prva studija o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama u Srbiji

U okviru UNDP-GEF projekta „Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj prema UNFCCC“ koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljena je prva studija o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama u Srbiji.

 

 

 

 

 

 

Prvi nacionalni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove

U okviru UNDP-GEF projekta „Drugi izveštaj R. Srbije prema UNFCCC“ koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljen je prvi nacionalni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove.

 

 

 

 

 

 

 

Klimatske promene i zdravlje

U okviru UNDP-GEF projekta „Drugi izveštaj R. Srbije prema UNFCCC“ koji je sprovelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljena je publikacija „Klimatske promene i zdravlje“.